Yhdistyksen käytänteet ja lomakkeita

Yhdistyksen käytänteet

Nämä käytänteet on vahvistettu hallituksen kokouksessa 29.11.2021.

Bilevastaavalla on oikeus pienten (max. 20€) kertaostosten tekemiseen budjetin rajoissa. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi ruokaostoksia. Ostos hyväksytään jälkikäteen hallituksen päätöksellä kuittia vastaan. Isommat ostokset hyväksytään etukäteen hallituksen kokouksissa.

Matkakorvaukset: Matkakorvaukset maksetaan lähtökohtaisesti julkisen liikenteen tai todellisten kulujen mukaan. Muista korvauskäytänteistä neuvotellaan tapauskohtaisesti, mutta maksimissaan maksetaan kuitenkin kunkin vuoden Verohallinnon hyväksymää maksimikilometrikorvausta. Matkakorvauksien hakuaika on 2 kk tapahtumasta.

Puheenjohtaja pyrkii lähettämään hallituksen kokouksen kutsun sähköpostitse seitsemän päivää ennen kokousajankohtaa.

Hallituksen kokoukseen saavat lähtökohtaisesti osallistua kaikki yhdistyksen jäsenet ja muut kokoukseen kutsutut henkilöt. Osallistumisoikeutta tiettyihin kohtiin voidaan rajoittaa perustellusta syystä.

Sihteeri ja puheenjohtajisto huolehtivat yhdistysrekisterilain mukaisesta jäsenrekisteristä.

Hallituksen kokouksien pöytäkirjat hyväksytään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Hallituksen kokouksien pöytäkirjat ovat pyynnöstä yhdistyksen jäsenten tai asianomaisten nähtävissä.

Sihteeri ilmoittaa mahdollisimman pian, mieluusti viikon kuluessa keskeisimmät yhdistyksen jäseniä koskevat asiat kokouksen sisällöstä.

Vuosittainen jäsenmaksu on vahvistettu yhdistyksen vuosikokouksessa. Toimikautena 2021-2022 jäsenmaksu on 1€. Hallitus määrää kannattajajäsenmaksun suuruuden tarvittaessa.

Lomakkeita